Ratpol tillverkar komponenter och färdiga produkter baserat på kunddokumentation. Från värderingen till den färdiga produkten försöker vi uppfylla våra kunders krav. När vi förbereder dokumentationen använder vi AutoCad 2D, SolidWorks 3D, TopS och MasterCam-program för CNC-maskiner (laser, CNC-svarvar och fräsmaskiner). Nästa produktionssteg är beredning av detaljer eller underenheter och sammanfogning av dem genom svetsning med Mig / Mag, Tig eller svetsning. Tillverkade detaljer eller strukturer, i samarbete med pålitliga partners, kan utsättas för efterbehandling, såsom: applicera färg eller zinkbeläggning för svarta plåtar och passivering, slipning för rostfritt ark. Det sista steget är den slutliga kvalitetskontrollen, korrekt förpackning och transport av färdiga produkter till kunden.

Пример