2008 implementerade vi kvalitetssystemet PN EN ISO 9001. Under 2014 introducerade vi PN-EN 1090-standarden som gällde fram till 2016. 2016 separerade vi från våra strukturer ett nytt företag Metal Link, som utför svetsningstjänster i den nybildade produktionshallen. För att bekräfta produktionskvaliteten år 2019 certifierade Metal Link enligt PN EN ISO 3834. Vi strävar efter att ständigt förbättra och förbättra kvaliteten genom att utbilda anställda, köpa lämplig mätutrustning och införa lämpliga rutiner, eftersom vårt mål är kontinuerlig utveckling och kundnöjdhet.

Пример